Privacyverklaring

Deze verklaring informeert u over de wijze waarop Advies Over Cijfers (verder: AOC) met uw gegevens omgaat. Persoonlije informatie die u aan AOC verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. In het kort komt deze privacyverklaring er op neer dat AOC uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet deelt met derden zonder uw toestemming
  • zorgvuldig beveiligt

 

Uw privacy geborgd

AOC gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiertoe houdt AOC zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die met klanten en leveranciers zijn afgesloten. Het privacybeleid van AOC wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. In het document ‘ Uw privacy bij AOC’ is toegelicht hoe AOC omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Uw rechten

Uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is, verwerkt AOC uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die AOC met u of uw onderneming heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘ Uw privacy bij AOC’.

 

Website en cookies

De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan AOC verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. AOC gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende onze website te verbeteren. 

 

Contact

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, komt AOC graag met u in contact. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop AOC met uw persoonsgegevens omgaat kunt u contact opnemen via het e-mail adres: info@adviesovercijfers.nl